top of page

Deelnemers voorwaarden

Locatie:  Het Rond Houten
Datum: Zaterdag 7 september 2024

Markt

 • Aanmelden voor de Activiteitenmarkt 2024 in Houten kan tot 8 augustus 2024. Er zijn wegens de ruimere plaatsing minder plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij. Vol = Vol!

 • Professionele deelnemers betalen een bijdrage van € 65,00 (exclusief BTW) voor deelname aan de markt.

 • Verenigingen en Stichtingen betalen een bijdrage van € 35,00 (inclusief BTW)

 • U ontvangt na inschrijving de factuur voor de bijdrage. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.

 • Annuleren van uw deelname vóór 1 juni 2024: Na inschrijving en betaling is annulering mogelijk, echter bent u 50% van de reguliere bijdrage verschuldigd.

 • Annuleren van uw deelname na 1 juni 2024: Na inschrijving en betaling is annulering mogelijk, echter bent u de reguliere bijdrage verschuldigd.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk per mail; info@events2move.nl. Wij zullen de annulering schriftelijk aan u bevestigen.

 • De kramen zijn zaterdag 7 september 2024 om 09:00 uur opgebouwd en genummerd. Vanaf dat moment kunt u uw kraam inrichten, voor 09:00 uur kunt u niet bij uw kraam. Een kraam bestaat uit een houten tafelblad van 2.80 meter met een overkapping erboven. Verwacht wordt dat u om 17:00 de stand weer ontruimd heeft.

 • Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

 • U dient op de activiteitenmarkt/braderie de goederen/diensten te verkopen welke u op het inschrijfformulier hebt vermeld.

  • Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de organisator te overleggen.

  • De organisator mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen.

 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.

 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen komen voor risico van de deelnemer van de Activiteitenmarkt.

 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.

 • Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

 • U dient zelf uw eigen afval mee naar huis te nemen, of te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

 • Op voldoende punten op de markt zijn aansluitpunten voor elektriciteit. Het gebruik van elektriciteit (220v) is gratis. Wel dient u zelf te zorgen voor een verlengsnoer van 25 meter.

 • Het is beperkt mogelijk om met uw auto bij de kraam te komen – houd hier rekening mee bij het vervoeren van (zware) attributen. Heeft u zware goederen neemt u dan contact op met de organisatie.

 • De Activiteitenmarkt duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Wij vragen u de gehele duur van de markt ervoor te zorgen dat uw kraam bemand is.

 • Uiterlijk 29 augustus 2024 ontvangt u van ons de indeling van de markt.

 • Vol = Vol, dus wees er snel bij met inschrijven!

Podium

 • Aanmelden voor een podiumoptreden op Het Rond kan tot 1 juli 2024.

 • Als u zich aanmeldt voor een podiumoptreden ontvangt u voor 20 augustus 2024 per mail het programma.

 • Podiumoptreden is enkel mogelijk op de podiumwagen op het plein

 • Een podiumoptreden mag alleen worden gegeven als u ook een kraam bemand op de markt.

 • Afmeting podium 7 bij 4.40 meter

 • U heeft de keuze tussen een optreden van 10 of 20 minuten. Maximaal 1 optreden per deelnemer.

 • Er wordt gezorgd voor een geluidsinstallatie met voldoende microfoons, heeft u speciale wensen neemt u dan contact met ons op, dan kunnen wij kijken of wij deze kunnen vervullen.

 • Deelnemers zorgen zelf voor het inrichten en na het optreden weer schoonmaken van het podium.

 • Extra wensen waar kosten mee gemoeid zijn worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • Voor optredens worden geen vergoedingen betaald.

 • Er zal rekening worden gehouden met uw voorkeur voor een podium optreden, maar de uiteindelijke keuze zal door de organisatie worden bepaald en bekend worden gemaakt voor 20 augustus 2024.

 

Algemene Informatie

 • Wij wijzen u erop dat deelname aan de Activiteitenmarkt voor uw eigen rekening en risico geschiedt. Mochten uw activiteiten aan derden schade berokkenen, dan bent u of uw organisatie daarvoor aansprakelijk. 

bottom of page