top of page

Deelnemers voorwaarden

Locatie:  Het Rond Houten
Datum: Zaterdag 7 september 2024

Markt

 • Aanmelden voor de Activiteitenmarkt 2024 in Houten kan tot 15 augustus 2024. Vol = Vol!

 • Professionele deelnemers betalen een bijdrage van € 65,00 (exclusief BTW) voor deelname aan de markt.

 • Verenigingen en Stichtingen betalen een bijdrage van € 35,00 (inclusief BTW)

 • U ontvangt na inschrijving de factuur voor de bijdrage. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.

 • Annuleren van uw deelname vóór 1 juni 2024: Na inschrijving en betaling is annulering mogelijk, echter bent u 50% van de reguliere bijdrage verschuldigd.

 • Annuleren van uw deelname na 1 juni 2024: Na inschrijving en betaling is annulering mogelijk, echter bent u de reguliere bijdrage verschuldigd.

 • Annuleren kan alleen schriftelijk per mail; info@events2move.nl. Wij zullen de annulering schriftelijk aan u bevestigen.

 • De kramen zijn zaterdag 7 september 2023 om 09:00 uur opgebouwd en genummerd. Vanaf dat moment kunt u uw kraam inrichten, voor 09:00 uur kunt u niet bij uw kraam. Een kraam bestaat uit een houten tafelblad van 2.80 meter met een overkapping erboven. Verwacht wordt dat u om 17:00 de stand weer ontruimd heeft.

 • Indien u te laat arriveert, om wat voor reden dan ook, kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam. De kraamhuur wordt niet gerestitueerd.

 • U dient op de activiteitenmarkt/braderie de goederen/diensten te verkopen welke u op het inschrijfformulier hebt vermeld.

  • Indien u met andere handelswaar komt, dient u dit van te voren met de organisator te overleggen.

  • De organisator mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen.

 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.

 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen komen voor risico van de deelnemer van de Activiteitenmarkt.

 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.

 • Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.

 • U dient zelf uw eigen afval mee naar huis te nemen, of te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

 • Op voldoende punten op de markt zijn aansluitpunten voor elektriciteit. Het gebruik van elektriciteit (220v) is gratis. Wel dient u zelf te zorgen voor een verlengsnoer van 25 meter.

 • Het is beperkt mogelijk om met uw auto bij de kraam te komen – houd hier rekening mee bij het vervoeren van (zware) attributen. Heeft u zware goederen neemt u dan contact op met de organisatie.

 • De Activiteitenmarkt duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Wij vragen u de gehele duur van de markt ervoor te zorgen dat uw kraam bemand is.

 • Uiterlijk 29 augustus 2024 ontvangt u van ons de indeling van de markt.

 • Vol = Vol, dus wees er snel bij met inschrijven!

Podium

 • Het is mogelijk een podiumdemonstratie te verzorgen.

 • De podiumwagen is 4.10 meter hoog, 4.40 meter breed en 7 meter lang.

 • Als u muziek nodig heeft voor uw podiumpresentatie, dan levert u deze uiterlijk 1 augustus aan per mail naar info@events2move.nl

 • De podiumprogrammering ontvangt u uiterlijk 15 augustus per mail.

 • Mocht het podium niet geplaatst kunnen worden vanwege aanvullende veiligheidsrestricties, dan stellen we u hier uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

 

Algemene Informatie

 • Wij wijzen u erop dat deelname aan de Activiteitenmarkt voor uw eigen rekening en risico geschiedt. Mochten uw activiteiten aan derden schade berokkenen, dan bent u of uw organisatie daarvoor aansprakelijk. 

bottom of page